RAHAMIM

COVID-19

Minħabba l-COVID-19, l-attivitajiet kollha mmexxija minn Fr Hayden huma kanċellati sakemm ikun hemn avviz iehor. Fr Hayden jistieden lil kulħadd biex b'sens ta' solidarjeta umana u karita nisranija, jiġu osservati id-diretttivi maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Fl-istess ħin, huwa jħeġġeġ lil kulħadd biex nitolbu għall-morda kolla bil-COVID-19, il-qraba tagħhom, il-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa - inkluż is-saċerdoti li jaħdmu mal-morda, u dawk li daħlu fil-ħajja ta' dejjem b'dan il-virus.

Għaliex Rahamim? Tifsira u iktar.

Fr Hayden

Fr Hayden Williams OFMCap huwa predikatur itineranti tal-Evanġelju.  Huwa priedka diversi rtiri w indirizza konferenzi f'pajjizi differenti b'enfasi partikolari fuq il-ħajja fl-Ispirtu s-Santu u l-Evangelizazzjoni l-Gdida.  Huwa wkoll wieħed mill-kappillani tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin.

Sejħa għat-Talb

Fr Hayden ser jieħu nota tat-talba tiegħek u  jitlob għalik... iżda mhux bilfors iwieġbek lura.

Taħdidiet

Segwi l-vidjos ta'

Rahamim hawn

Podcasts

Segwi riflessjonijiet u talb hawn

KWOTAZZJONIJIET

No posts published in this language yet
Stay tuned...